• kardiologiczna pierwszorazowa z EKG,
  • kardiologiczna pierwszorazowa bez EKG,
  • kardiologiczna kolejna,
  • internistyczna