fg

TEST WYSIŁKOWY EKG – ciągły zapis czynności elektrycznej serca w czasie wysiłku na bieżni ruchomej. Polega na ocenie zmian w zapisie EKG, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu. Jest jednym z najważniejszych badań w kardiologii. Jako badanie dynamiczne, nieinwazyjne dostarcza wielu informacji o pacjencie. Przybliża nas do rozpoznania stopnia zaawansowania choroby i pilności planowania dalszych badań i procedur (np. koronarografia, badanie EKG Holter…)

 • w czasie badania pacjent ma na skórze klatki piersiowej przyklejonych 10 jednorazowych czujników (elektrod)
 • czas badania zależy głównie od wydolności fizycznej badanego
 • badanie trwa zwykle 6-14 minut (łącznie z przygotowaniem do badania do 20 min)
 • zwykle test wysiłkowy składa się z kilku etapów, w czasie których co 3 minuty zwiększa się prędkość bieżni i kąt nachylenia

TEST WYSIŁKOWY EKG pozwala:

 1. potwierdzić niedokrwienie mięśnia sercowego u pacjenta z podejrzeniem choroby wieńcowej (najczęściej bóle w klatce piersiowej)
 2. wykryć niedokrwienie mięśnia sercowego („nieme”spoczynkowo lub klinicznie)
 3. ocenić czy nastąpiła poprawa ukrwienia serca po zabiegu stentowania zwężonych naczyń wieńcowych lub po operacji serca (by-pass)
 4. ocenić adaptację układu krążenia do wysiłku, szczególnie u pacjentów po zawale lub zapaleniu wsierdzia i mięśnia sercowego
 5. ocenić skuteczność działania zastosowanych leków w np. nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach rytmu…
 6. na ocenę rokowniczą (część badania ogólnego) po zawale, chemioterapii z powodu nowotworu – stanowi pomoc w planowaniu dalszego postępowania z chorym
 7. ocenę zaburzeń rytmu wywoływanych wysiłkiem (ekstrasystolie, bloki…)

UWAGA

 • 2 godziny przed badaniem nie wolno pić kawy i palić tytoniu!
 • pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni je zażyć w dniu badania
 • u osób chorych w trakcie badania mogą pojawić się: bóle w klatce piersiowej; duszność; zawroty głowy (objawy najczęściej ustępują po zakończeniu badania) – należy o nich poinformować lekarza!
 • u osób z zaawansowaną chorobą wieńcową może dojść do zaostrzenia dolegliwości i konieczności umieszczenia pacjenta w szpitalu