ds

EKG (badanie elektrokardiograficzne) – to zapis czynności elektrycznej serca w ściśle określonych miejscach na powierzchni ciała.

  • – badanie wykonywane kontrolnie w przypadku badań okresowych jak i w przypadku prawie wszystkich chorób serca
  • – wykonywane jest w spoczynku (przed badaniem należy odpocząć kilka do kilkunastu minut)
  • – badanie jest bezbolesne, wykonywane jest w pozycji leżącej, a pacjent jest rozebrany do pasa
  • – trwa zwykle kilka minut (łącznie z przygotowaniem do badania)

EKG pozwala stwierdzić:
1. czy rytm jest miarowy
2. jaka jest ilość uderzeń na minutę
3. czy występują skurcze dodatkowe
4. czy występują nieprawidłowe zwolnienia pracy serca (bloki)
5. czy występuje niedokrwienie serca – można określić przybliżoną lokalizację
6. czy chory ma lub miał zawał serca – można określić przybliżoną lokalizację