Występowanie powikłań sercowych po operacjach zależy w głównej mierze od czynników ryzyka wystę­pujących u pacjenta, rodzaju operacji, a także okoliczności jej wykonywania (pilności, inwazyjności, rozległości, rodzaju, czasu trwania operacji), a także zmianami głębokiej temperatury ciała, utratą krwi oraz przesunięciami płynowymi. Każda operacja wywołuje reakcję stresową.

Indywidualna ocena ryzyka sercowego i wyników badań dodatkowych pozwala oszacować ryzyko powikłań okołooperacyjnych w oparciu o wystandaryzowane skale i stwarza możliwość optymalnego dopasowania postępowania farmakologicznego i zastosowania ewentualnych interwencji wieńcowych w celu optymalizacji stanu pacjenta.
Opinia taka jest też cenną wskazówką dla zespołów chirurgicznych i anestezjologicznych dla prowadzenia pacjenta w trakcie i po operacji.